ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 

CO VZÍT S SEBOU K ZÁPISU
 

  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • čestné prohlášení o trvalém pobytu
  • čestné prohlášení o řádném očkování

Mateřská škola se naplňuje v souladu s ustanovením vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, při dodržení bezpečnostních a hygienických norem.
Dle kritérií (vyvěsíme den před zápisem) postupuje ředitelka mateřské školy v posuzování žádostí a následně při rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
V případě rovnosti bodů rozhoduje los. Losování bude probíhat za přítomnosti zákonného zástupce žadatele, ředitelky a tří pedagogů z mateřské školy v předem dohodnutém termínu. Jednotlivá registrační čísla dotčených uchazečů budou napsána na arch formátu A6. Rozlosování provádí ředitelka. Vylosovaný uchazeč je určen jako první v pořadí seznamu nepřijatých. Takto se postupuje až do posledního vylosovaného. Z losování je pořízen písemný záznam.
Odvolání proti rozhodnutí se podává nejpozději do 15 dnů od jeho doručení u ředitelky mateřské školy. Rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Logo MŠ Optiky