OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)


Pokud vaše děti navštěvují naši školu – Mateřská škola Přerov, Optiky 14 (dále jen „škola“ nebo „správce“), svěřujete nám, jako správci osobních údajů, osobní údaje dětí, a to z toho důvodu, abychom jim mohli řádně poskytovat vzdělávání podle příslušných právních předpisů, a taktéž i provozovat další činnosti, které s výchovou a vzděláním dětí souvisí. V dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů zjistíte, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, a co s nimi děláme. Uvedené informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

 

Logo MŠ Optiky