PROJEKTY


PROJEKT MŠ OPTIKY ŠABLONY III
Projekt je zaměřen na personální podporu a společné vzdělávání dětí.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


PROJEKT PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ MŠ OPTIKY 
reg. číslo Z.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011070 je zaměřen na témata personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora rozvojových aktivit ve škole, spolupráce s rodiči dětí, spolupráce s veřejností.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.Cílem projektu je finanční podpora mateřské školy za účelem zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy pedagogů a rozvoj spolupráce mezi školou, rodiči a odbornou veřejností.

Logo MŠ Optiky