ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 

CO VZÍT S SEBOU K ZÁPISU
 

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • čestné prohlášení o trvalém pobytu

 

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ
 

 • trvalý pobyt dítěte
  • ve školském obvodu spádové mateřské školy 10 bodů
  • mimo školský obvod spádové mateřské školy 0 bodů
 • věk dítěte
  • 5 let a více s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy 15 bodů
  • 5 let a více s trvalým pobytem mimo školský obvod spádové mateřské školy 5 bodů
  • 3 roky s trvalým pobytem ve školském obvodu spádových mateřských škol seřazené podle věku sestupně 5 bodů
  • mladší tří let s trvalým pobytem ve školském obvodu spádových mateřských škol seřazené podle věku sestupně 0 bodů
 • individuální situace dítěte (sourozenec, který již do MŠ dochází) 4 body

Mateřská škola se naplňuje v souladu s ustanovením vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, při dodržení bezpečnostních a hygienických norem.
Pokud počet podaných žádostí převyšuje kapacitu volných míst v mateřské škole, rozhoduje ředitelka o přijetí a nepřijetí dítěte podle níže uvedených kritérií.
Dle těchto kritérií postupuje ředitelka mateřské školy v posuzování žádostí, při stanovení pořadí přihlášených dětí a následně při rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
V případě rovnosti bodů rozhoduje los. Losování bude probíhat za přítomnosti zákonného zástupce žadatele, ředitelky a tří pedagogů z mateřské školy v předem dohodnutém termínu. Jednotlivá registrační čísla dotčených uchazečů budou napsána na arch formátu A6. Rozlosování provádí ředitelka. Vylosovaný uchazeč je určen jako první v pořadí seznamu nepřijatých. Takto se postupuje až do posledního vylosovaného. Z losování je pořízen písemný záznam.
Odvolání proti rozhodnutí se podává nejpozději do 15 dnů od jeho doručení u ředitelky mateřské školy. Rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

Logo MŠ Optiky