PLATBA ŠKOLNÉHO


ČÍSLO ÚČTU ŠKOLKY: 1883121379/0800
VARIABILNÍ SYMBOL:  datum narození dítěte
DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE:  jméno dítěte (ne matky)
ČÁSTKA: září - červen 2021/2022  343,-

Částka je splatná od 1. do 15. dne daného měsíce!!!

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ se platí v hotovosti a jiná částka (pokud si tedy zadáte trvalý příkaz k úhradě, pak pouze do června).

OD PLACENÍ ŠKOLNÉHO JSOU OSVOBOZENY DĚTI S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU

Logo MŠ Optiky