PLACENÍ ŠKOLNÉHO

Placení úplaty za předškolní vzdělávání od 1.září 2022.                                            Číslo účtu MŠ - 1883121379/0800,                                                                   variabilní  symbol: datum narození vašeho dítěte,                                                        do poznámek pro příjemce: jméno dítěte,                                                                částka od září 2022 do června 2023: 575 korun (prázdninový provoz se bude platit v hotovosti a jiná částka).                                                                                           Částka je splatná do 15- tého daného měsíce, pozor - ten den už musí být částka na účtě. Kdo ze zákonných zástupcu nemá zřízen účet, ať nahlásí tuto informaci ředitelce školy, děkujeme. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od placení úplaty osvobozeni.

 

 

Logo MŠ Optiky